German
English
France
Estonia
Lithuana
Poland
Russia
Ukraine
 
Nõuandeliin kl 8 – 17: +49 9371 940 0   
Nõuandeliin kl 8 – 17: +49 9371 940 0   

Impressum

Andmed § 5 TMG kohaselt:

Josera GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach / Saksamaa

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 9371 940-0
E-Mail: josera@josera.de

Registrikohus: Amtsgericht Aschaffenburg

Registrinumber: HRA 2827

Käibemaksukohustuslase number 202/158/02109

Käibemaksu identifikatsiooninumber käibemaksuseaduse §27 a  kohaselt: DE 131 873 671

 

Josera GmbH & Co. KG isiklikult vastutav partner:

Josera Beteilligungs-GmbH

Industriegebiet Süd

63924 Kleinheubach / Saksamaa

 

Esindaja: 
Torsten Hofmann

Registrikanne:

Sissekanne äriregistrisse.

Registrikohus: Amtsgericht Aschaffenburg

Registrinumber: HRB 2615

 

Järelevalveasutus:

Regierung von Oberbayern
Futtermittelüberwachung Bayern
Sachgebiet 56
Maximilianstraße 39
80538 München / Saksamaa

Sisu eest vastutav  § 55 Abs. 2 RStV kohaselt:
Michael Rosenzweig   
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach / Saksamaa

Vastutuse välistamine (Disclaimer)

Vastutus sisu eest

Teenuseosutajana vastutame me vastavalt § 7 Abs.1 TMG üldiste seaduste kohaselt oma sisu eest nendel lehekülgedel. Vastavalt § 8 kuni 10 TMG ei ole me teenuseosutajana siiski kohustatud kontrollima edastatud või salvestatud võõrast teavet või uurima asjaolusid, mis viitavad õigusvastasele tegevusele. Teabe eemaldamise või kasutamise tõkestamise kohustusi üldiste seaduste kohaselt see ei piira. Sellekohane vastutus hakkab kehtima siiski alles alates konkreetsest õigusrikkumisest teadasaamise ajahetkest. Selliste õigusrikkumiste ilmsikstulekul eemaldame need sisud viivitamatult.

Vastutus linkide eest

Meie pakkumine sisaldab linke kolmandate isikute avalikele veebilehtedele, mille sisu me ei saa mõjutada. Seetõttu ei saa me nende võõraste sisude eest ka vastutust võtta. Seotud lehtede sisu eest vastutab alati nende pakkuja või omanik. Seotud lehti kontrolliti ühendamisel võimalike õigusrikkumiste suhtes. Õigusvastast sisu ühendamise hetkel ei tuvastatud. Püsivat sisulist kontrolli seotud lehtede üle ilma konkreetsele õigusrikkumisele viitavate tõenditeta ei teostata. Õigusrikkumiste ilmsikstulekul eemaldame need sisud viivitamatult.

Autoriõigus

Veebilehe omanike kaudu loodud lehtede sisude ja tööde suhtes kehtib Saksa autoriõigus. Paljundamine, kohandamine, levitamine ja igasugune kasutamine väljaspool autoriõiguste piire võib toimuda ainult vastava autori või koostaja kirjalikul loal. Nende lehtede allalaadimine ja kopeerimine on lubatud ainult eraviisilistel, mitte ärilistel eesmärkidel. Kui lehtede sisu ei ole loodud omaniku poolt, tuleb arvestada kolmandate isikute autoriõigusi. Eelkõige märgistatakse ära kolmandate isikute poolt loodud sisu. Kui te siiski märkate autoriõiguste rikkumist, palume sellest meile teatada. Õigusrikkumiste ilmsikstulekul eemaldame need sisud viivitamatult.